25 czerwca w Częstochowie…

w sobotę 25 czerwca w Częstochowie… na zakończenie roku jubileuszowego, 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, na błoniach klasztoru na Jasnej Górze będziemy wspólnie modlili się i dziękowali za założyciela naszych ochronek i za Jego dzieło. Za to, że mamy przedszkola takie jak nasze, za program wychowawczy który jest w nich realizowany i dzięki któremu nasze dzieci wzrastają w wartościach, za Siostry. Zachęcamy rodziców, dzieci i absolwentów naszego przedszkola do wspólnego wyjazdu do Częstochowy i udziału w dziękczynieniu. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest przekazanie naszym dzieciom jak ważne w życiu jest dziękowanie. A nie ma lepszej nauki niż własny przykład.