Informacje i dokumenty

Informacja o opłatach

Proszę o wpłacanie opłaty za przedszkole na konto:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK N.M.P.

05-805 Otrębusy, ul. Słowackiego 5

73 1240 1053 1111 0010 1370 0466

Do 10 każdego miesiąca

Dokumenty

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Karta zgłoszenia dziecka