Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Poniżej zestawienie najważniejszych wydarzeń na rok przedszkolny 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2. Dzień wolny 12 listopada
3. Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2021 r.
4. Ferie zimowe   31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Województwo mazowieckie

U nas: 7-11 lutego
5. Wiosenna przerwa świąteczna   13 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
6. Dzień wolny 2 maja 2022 r.
7. Dzień wolny 17 czerwca 2022 r.
8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
9. Ferie letnie   25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).