Po co są misje?

Źródeł misji trzeba szukać w Bogu, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Podczas wniebowstąpienia padły słowa „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Chrystus wysłał swoich uczniów. Dziś kościół wysyła misjonarzy. Wiary mamy nie zatrzymywać dla siebie, ale mamy dzielić się nią z innymi, by wszyscy ludzie mogli spotkać Boga. Nasze Siostry Służebniczki NMP prowadzą wiele dzieł misyjnych, między innymi na placówkach w Kamerunie w Afryce. Siostra Gaudioza była kiedyś z wizytacją w tych placówkach. W Tygodniu Misyjnym odwiedziła nasze przedszkolaki, by opowiedzieć im jak żyją dzieci w Afryce i pokazać wiele ciekawych przedmiotów, które tam są używane.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć: photos.app.goo.gl/U3vZahfq4p9Qaqh19