Ramowy rozkład dnia

Ranek - zaczynamy od 7.30

7.30 – 8.20

Powitanie, pierwsze zabawy, rozmowy, kontakty z nauczycielem i pozostałymi dziećmi, prace w kącikach zainteresowań, rysunki na temat dowolny. Zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych, czytanie fragmentu Pisma Świętego, przygotowanie do śniadania.

8.20 – 8.50

Śniadanie

8.50 – 9.00

Wspólna modlitwa, przygotowanie do zajęć, rozmowa na rozpoczęcie zajęć i przedstawienie planu dnia, wydarzeń itp.

Przedpołudnie

9.00 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w ochronce programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne: matematyczne, ćwiczenie sprawności ruchowej i zmysłów, muzyczno-rytmiczne, rysunkowe, manualne, katecheza, j. angielski. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. W przerwie między zajęciami odbywa się zabawa ruchowa, po zajęciach następują czynności porządkowe.

10.00 – 11.30

Dzieci bawią się w sali według zainteresowań lub odbywają się zabawy na terenie przedszkolnym albo spacer poza przedszkolem.

 11.30 – 12.00

Sprzątanie sali, czynności porządkowe w sali i w łazience, oglądanie bajki, wyliczanki, wiersze, piosenki, uczenie nowego tekstu, słuchanie muzyki.

12.00 – 12.30

Obiad

Popołudnie

12.30 – 14.00

Leżakowanie dla 3 i 4-latków, dla 5-latków zajęcia, zabawy w sali lub na powietrzu, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.30

Czynności porządkowe (ubieranie, czesanie), zabawa ruchowa.

14.30 – 15.00

Podwieczorek 

15.00 – 16.30

Dzieci są odbierane przez rodziców, odbywają się zabawy zorganizowane lub dowolne, opowiadanie lub czytanie bajek, rozmowy z rodzicami.

Przedszkole jest czynne do 16.30