Rekrutacja

Zapraszamy do naszego przedszkola – REKRUTACJA NA 2023/2024 TRWA

Jeżeli szukasz przedszkola w którym dzieci są szczęśliwe, które może być przedłużeniem domu rodzinnego, bo panują w nim kameralne warunki, małe grupy, starsze dzieci wspierają młodsze. Przedszkola, w którym oprócz nauki, przekazywane są wartości, to serdecznie zapraszamy do naszej Ochronki.

Przedszkole przyjmuje dzieci, których Rodzice pragną powierzyć je opiece wychowawczej tej placówki, utożsamiają się z systemem wartości w duchu którego prowadzona jest Ochronka i zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem w wychowywaniu swoich dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-5 lat. Na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

Aby zgłosić dziecko do naszego przedszkola proszę złożyć podanie zawierające prośbę o przyjęcie wraz z danymi dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) i danymi rodziców ( imiona, nazwiska, adres, kontakt telefoniczny i mailowy) oraz krótkim uzasadnieniem podania.

Na rozmowę rekrutacyjną można się umówić pisząc na maila: ochronka.otrebusy@gmail.com